PRZEZ CAŁY ROK ZAOPATRUJEMY W ŻYWNOŚĆ

W WARZYWA I ARTYKUŁY EKOLOGICZNE

Całoroczne zaopatrzenie

Sprzedaż detaliczna to nasz główny kierunek ale zajmujemy się również całorocznym zaopatrzeniem w świeże owoce, warzywa i produkty ekologiczne odbiorców typu: hotele, restauracje, stołówki, przedszkola, firmy kateringowe i różnego typu gastronomie.